iSamfunnet er et opplegg for samfunnsfag på ungdomstrinnet. Det inneholder 48 emner fordelt over 21 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.

iSamfunnet er et digitalt supplement for samfunnsfagsundervisning og opplæring på ungdomstrinnet. Lærestoffet regnes ikke som en lærebok i tradisjonell forstand, men en samling av lærestoff presentert med stikksetninger, oppgaver, aktiviteter, spørsmål, bilder, linker (video), kopieringsmateriell og vurderingsmateriale. Siden opplegget er plassert på en webside, vil innholdet oppdateres og utvikles kontinuerlig. 

iSamfunnet er optimalisert for både lærer og elev, og det anbefales altså at det kun brukes som et supplement til læreboken. Læreren kan bruke websidene direkte i klasserommet, og de er utformet slik at de lett kan brukes på digitale tavler eller projektorer. Elevene har også tilgang til lesestoffet og aktivitetene direkte på www.isamfunnet.no. Dette krever av elevene har digital tilgang (telefon, lesebrett, PC/Mac) hjemme. Har ikke eleven det, bør han/hun få tilbud om å få bruke utstyr på skolen etter skoletid.

Alle tema er utstyrt med planer på toppen av sidene (temaplaner). De inneholder informasjon om emner innenfor temaet, lærestoff, vurderingsformer og aktuelle kompetansemål fra læreplanen. Videre er lærestoffet delt inn i ulike deler, som normalt inneholder en skoleuke med arbeid. 

iSamfunnet inneholder også vurderingsmaler og spesielle oppgaver (plusshefter) i ulike former. Disse filene (.pdf) lastes ned fra lærerområdet på nettsiden, med spesielle passord. Denne informasjonen SKAL ikke elevene ha tilgang til! Det presiseres her at skoler som bruker iSammfunnet IKKE har anledning til å dele passord og filer med andre skoler.
ABONNEMENT

For å bruke iSamfunnet skoleåret 2018/19 trenger du et årsbonnement (skoleåret)! Ønsker du lærermateriell, som for eksempel prøver og +HEFTER, så er det inkludert i abonnementet LÆRER. Basisabonnementet gir ikke tilgang til +HEFTENE.

DEMO
2 TEMA
2 +HEFTER
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
MEDIA
AKTIVITETER
BASIS
RESTEN AV
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
METODER
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
Ta kontakt for
bestilling
via faktura
!
Ved kjøp leveres et innholdspassord via en .pdf-fil. Passordet kan deles med alle elever og lærere på skolen din.
LÆRER
RESTEN AV
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
METODER
+OPPGAVER
+HEFTER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
ÅRSPLANER
VURDERINGSMALER
PRØVER
EKSAMENSMATERIELL
EKSAMENSOPPGAVER
Ta kontakt for
bestilling
via faktura
!
Ved kjøp leveres innholdspassord via en .pdf-fil. Det kan deles med alle elever og lærere på skolen din.  Levert lærerpassord deles ikke med elever.
Informasjon
UNIVERSITET
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
iMusikken er et opplegg for musikk på ungdomstrinnet. Det inneholder 18 emner fordelt over 6 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.
LES MER