iSamfunnet er et opplegg for samfunnsfag på ungdomstrinnet. Det inneholder 48 emner fordelt over 21 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.

iSamfunnet er et digitalt supplement for samfunnsfagsundervisning og opplæring på ungdomstrinnet. Lærestoffet regnes ikke som en lærebok i tradisjonell forstand, men en samling av lærestoff presentert med stikksetninger, oppgaver, aktiviteter, spørsmål, bilder, linker (video), kopieringsmateriell og vurderingsmateriale. Siden opplegget er plassert på en webside, vil innholdet oppdateres og utvikles kontinuerlig. 

iSamfunnet er optimalisert for både lærer og elev, og det anbefales altså at det kun brukes som et supplement til læreboken. Læreren kan bruke websidene direkte i klasserommet, og de er utformet slik at de lett kan brukes på digitale tavler eller projektorer. Elevene har også tilgang til lesestoffet og aktivitetene direkte på www.isamfunnet.no. Dette krever av elevene har digital tilgang (telefon, lesebrett, PC/Mac) hjemme. Har ikke eleven det, bør han/hun få tilbud om å få bruke utstyr på skolen etter skoletid.

Alle tema er utstyrt med planer på toppen av sidene (temaplaner). De inneholder informasjon om emner innenfor temaet, lærestoff, vurderingsformer og aktuelle kompetansemål fra læreplanen. Videre er lærestoffet delt inn i ulike deler, som normalt inneholder en skoleuke med arbeid. 

iSamfunnet inneholder også vurderingsmaler og spesielle oppgaver (plusshefter) i ulike former. Disse filene (.pdf) lastes ned fra lærerområdet på nettsiden, med spesielle passord. Denne informasjonen SKAL ikke elevene ha tilgang til! Det presiseres her at skoler som bruker iSammfunnet IKKE har anledning til å dele passord og filer med andre skoler.

For å bruke opplegg for skoleåret 2018/19 trenger du ett eller flere passord! Med et innholdspassord får du og elevene tilgang til alt innholdet på sidene, mens med et lærerpassord får du tilgang til ressurser beregnet for læreren. Lærerpassordet deles kun med lærere!

DEMO
4 TEMA
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
SPØRSMÅL
OPPGAVER
AKTIVITETER
MEDIA
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
SPØRSMÅL
OPPGAVER
AKTIVITETER
MEDIA
RESSURSSIDE TIL LÆREREN
LESEHEFTER FOR PAPIR
VURDERINGSMALER
METODEMALER
Ta kontakt for
passord!
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
SPØRSMÅL
OPPGAVER
AKTIVITETER
MEDIA
RESSURSSIDE TIL LÆREREN
VURDERINGSMALER
METODEMALER
Ta kontakt for
passord!
Det er gratis å bruke opplegg fra www.skolefag.com, men ønsker du å støtte oss i utviklingen og vedlikeholdet av nettsidene, så kan det gjøres via Vipps!
Takk for støtten!
Informasjon
UNIVERSITET
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
iMusikken er et opplegg for musikk på ungdomstrinnet. Det inneholder 18 emner fordelt over 6 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.
LES MER