Informasjon
iNorsken er et opplegg for norsk i skolen. Det inneholder emner fordelt over tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga. Det presiseres at en del innhold fremdeles er i utvikling.

iNorsken er et digitalt opplegg for norskundervisning og opplæring i skolen. Lærestoffet regnes ikke som en lærebok i tradisjonell forstand, men en samling av lærestoff presentert med stikksetninger, oppgaver, aktiviteter, spørsmål, bilder, linker, kopieringsmateriell og vurderingsmateriale. Siden opplegget er plassert på en webside, vil innholdet oppdateres og utvikles kontinuerlig.

iNorsken er optimalisert for både lærer og elev, og det anbefales at en bruker det over 3 år. Læreren kan bruke websidene direkte i klasserommet, og de er utformet slik at de lett kan brukes på digitale tavler eller projektorer. Elevene har også tilgang til lesestoffet og aktivitetene direkte på www.inorsken.no. Dette krever av elevene har digital tilgang (telefon, lesebrett, PC/Mac) hjemme. Har ikke eleven det, bør han/hun få tilbud om å få bruke utstyr på skolen etter skoletid.

Alle tema er utstyrt med læringsstier på toppen av sidene. En læringssti forteller hva en skal arbeide med innenfor områdene språk, skrive, muntlig og lese. Videre er lærestoffet delt inn i ulike emner. Alle emner har tekst (bokmål og nynorsk), bilder, video og ulike aktiviteter etter områdene i faget. Overskrifter er formulert som nøkkelspørsmål (bokmål og nynorsk). 

iNorsken inneholder også vurderingsmaler og andre dokument for lærere. Disse filene lastes ned fra lærerområdet på nettsiden, med et spesielt passord. Denne informasjonen SKAL ikke elevene ha tilgang til! Det presiseres her at skoler som bruker iNorsken IKKE har anledning til å dele passord og filer.
UNIVERSITET

PS: iNorsken er under utvikling, og du trenger ingen passord.
Ta kontakt om du finner noe rusk!

TOTAL
Gir tilgang til alle opplegg på www.skolefag.com. Bruk tildelte passord for innlogging.
PS: iNorsken er under utvikling og lagt til med gratis prøvetilgang.
KAN BRUKES AV ALLE ELEVER OG LÆRERE PÅ SAMME SKOLE INNENFOR ET SKOLEÅR.
KJØP HERFAKTURA
*Ta kontakt for kjøp via faktura.
Kjøp via faktura
Ta kontakt
Kjøp online
via +SHOP
SKOLE
Vil inneholde mange emner fordelt over 17 tema. Bruk tildelte passord for innlogging.
PS: iNorsken er under utvikling og tilgjengelig for utprøving.
KAN BRUKES AV ALLE ELEVER OG LÆRERE PÅ SAMME SKOLE INNENFOR ET SKOLEÅR.
UTFORSK
*Ta kontakt for prøvetilgang.
Kjøp via faktura
Ta kontakt
Kjøp online
via +SHOP
PERSON
Vil inneholde mange emner fordelt over 17 tema. Bruk tildelte passord for innlogging.
PS: iNorsken er under utvikling og tilgjengelig for utprøving.
KAN BRUKES PERSONLIG OG SAMMEN MED EGNE ELEVER INNENFOR ET SKOLEÅR.
UTFORSK
*Ta kontakt for prøvetilgang.
Kjøp via faktura
Ta kontakt
Kjøp online
via +SHOP
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra www.skolefag.com, eller lurer du eller skolen dinhvordan nettsiden kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt, gjerne via telefon!
Takk. Din melding har blitt mottatt, og du vil høre fra meg!
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
Skolefag.com er en samling av læringsressurser for ungdomstrinnet på internett. Nettstedet eies, utvikles og driftes av ™media, et enkeltmannsforetak for Torkjell Midtgaard.

Torkjell Midtgaard arbeider selv som lærer, samtidig som han er lidenskapelig opptatt av samfunnet vårt, musikk, design og webdesign. Opp gjennom åra har han derfor klart å utvikle disse opplegga samtidig som han selv har brukt dem aktivt. Det betyr også at innholdet stadig utvikler seg. Ta kontakt om du ønsker å legge til eller endre noe!