Informasjon
iMusikken er et opplegg for musikk på ungdomstrinnet. Det inneholder 18 emner fordelt over 6 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.

iMusikken er et digitalt opplegg for musikkundervisning og opplæring på ungdomstrinnet. Lærestoffet regnes ikke som en lærebok i tradisjonell forstand, men en samling av lærestoff presentert med stikksetninger, oppgaver, aktiviteter, spørsmål, bilder, linker (video og musikk), kopieringsmateriell og vurderingsmateriale. Siden opplegget er plassert på en webside, vil innholdet oppdateres og utvikles kontinuerlig.

iMusikken er optimalisert for både lærer og elev, og det anbefales at en bruker det over 3 år med en skoletime per år. Læreren kan bruke websidene direkte i klasserommet, og de er utformet slik at de lett kan brukes på digitale tavler eller projektorer. Elevene har også tilgang til lesestoffet og aktivitetene direkte på www.imusikken.no. Dette krever av elevene har digital tilgang (telefon, lesebrett, PC/Mac) hjemme. Har ikke eleven det, bør han/hun få tilbud om å få bruke utstyr på skolen etter skoletid.

Alle tema er utstyrt med planer på toppen av sidene. De inneholder informasjon om emner innenfor temaet, lærestoff, vurderingsformer, aktuelle kompetansemål fra læreplanen og læringsmål. Videre er lærestoffet delt inn i ulike deler, som normalt inneholder en skoleuke, eller musikktime, med arbeid.

iMusikken inneholder også vurderingsmaler og spesielle oppgaver (plusshefter) i ulike former. Disse filene (.pdf) lastes ned fra lærerområdet på nettsiden, med spesielle passord. Denne informasjonen SKAL ikke elevene ha tilgang til! Det presiseres her at skoler som bruker iMusikken IKKE har anledning til å dele passord og filer med andre skoler.

Studer informasjon i linkene under for å finne ut hvordan iMusikken kan brukes!

Nettstedet er designet og optimalisert for bruk på alle typer enheter (datamaskin, nettbrett og telefon). Det spiller ingen rolle hvilket utstyr som brukes.

iMusikken kan brukes av både elever og lærere med abonnementet BASIS. For tilgang til lærerområdet (prøver og vurderingsmaler), kreves abonnementet "LÆRER".

• Tema og emner
Velg blant 18 emner fordelt over 6 tema. Dette gjøres fra fremsiden!

• Logge innDu logger inn med innholdpassordet for tilgang til ulike tema og emner. Med et lærerpassord får du tilgang til maler, planer og vurderingsmateriell. Bruk egen lærer-link!

• IntronotatIntronotat kan brukes ved oppstart av nytt emne, og er basert på BISON-metoden. Last ned notat fra toppen av alle emner!

• Kompetansemål og læringsmålAlle emner er utstyrt med relevante kompetansemål fra læreplanen. I tillegg har alle emne læringsmål, som forteller hva elevene skal kunne.

• Velge del
Alle emner er delt i ulike deler. Hver del representerer hovedsakelig en uke med arbeid.

iMusikken er utstyrt med årsplaner beregnet for 8, 9 og 10. årstrinn på ungdomsskolen. Planene er knyttet opp mot innholdet til nettsiden, og de sier noe om tidsbruk, emner knyttet til tema, kompetansemål, læringsmål og vurdering.

Årsplanene lastes ned fra fra lærerområdet med abonnementet "LÆRER".

• Tidsbruk
Ved å definere omtrentlig tidsbruk sikrer en at en rekker å arbeide med oppsatte kompetansemål og læringsmål gjennom skoleåret.

• Tema og emner
iMusikken er delt inn i 6 tema (rytmisk musikk, musikkteori, samspill, musikkteknologi, musikkultur og presentasjon). Hvert år arbeides det med alle 6 temaene, men med ulike emner. Dette sikrer arbeid med alle kompetansemålene innenfor hvert skoleår.

• Kompetansemål og læringsmålAlle emner er utstyrt med relevante kompetansemål fra læreplanen. I tillegg har alle emne læringsmål, som forteller hva elevene skal kunne.

• Vurdering
Årsplanen sier noe om hvilke type sluttvurderinger en kan gjennomføre. Ferdige prøver og maler lastes ned fra lærerområdet!

Alle deler inneholder lesestoff, der teksten er presentert punktvis både på bokmål og nynorsk. Begrep er uthevet med rød farge. I tillegg til dette finnes det bilder, videoer, lyttestoff og ulike aktiviteter.

Tilgang til innholdet får en med begge typer abonnementet, "BASIS" og "LÆRER".

• Lesestoff
Lesestoffet er presentert punktvis, og teksten er både på bokmål og nynorsk.

• Begrep
Alle begrep er merket med rød farge. Disse orda er det forventet at elevene skal kunne lære seg. Begrep kan noteres i +HEFTA.

• Media
Til alle overskrifter finnes det bilder. Er bildene markert med en +, kan en trykke på bildet og få tilgang til mer media, som flere bilder, videoer og lyttestoff. Dette innholdet kommer fra YouTube!

• Spørsmål
Nederst på de fleste sidene er det presentert spørsmål. Disse er både på bokmål og nynorsk. Svar på disse spørsmåla kan noteres i +HEFTA. Fint også om elevene klarer å lage egne spørsmål med svar!

• Aktiviteter
iMusikken er hovedsakelig bygd opp rundt 4 typer aktiviteter: teori, lytte, musisere og komponere. Disse aktivitene kan gjøres både hjemme og på skolen. Er de markert med en +, kan de gjøres i +HEFTA.

Prøv emna "rock og pop" og "spille blues"!

+HEFTER er elevene sine personlige oppgaver. Lærer deler ut disse hefta digitalt (.pdf) eller i papirform. Ved gjevne mellomrom gjøres hefta tilgjengelig for lærer, og de kan brukes både til underveisvurdering og sluttvurdering. Filene finnes i versjoner med både bokmål og nynorsk språk.

Hefta er temabaserte, og de er tilgjengelige via abonnement "LÆRER".

• Begrep
Viktige begrep knyttet til emnet noteres i +HEFTA. Det er også mulig å notere forklaringer. 

• Spørsmål
Egne spørsmål, eller spørsmål fra nettsiden, kan noteres. Grundigheten på svarene er opp til hvert enkelt elev.

• Oppgaver
Spesielt utvalgte oppgaver fra nettsiden er tatt med i +HEFTA. Oppgavene er nært knyttet til læringsmålene for emnet.

• Egenvurdering
På siste side i +HEFTA vurderer elevene egen innsats.

• Vurdering
Arbeidet elevene gjør i +HEFTA kan vurderes med "lav", "middels" eller "høy" kvalitet av lærer. Hver enkelt oppgave, eller hele heftet kan vurderes slik. Dette kan brukes både i underveisvurdering eller sluttvurdering.

Ved bruk av iMusikken kan lærer vurdere elevenes arbeid underveis ved hjelp av +HEFTER. Sluttvurderinger gjøres i form av ulike prøver, som lyttetester, fremføringer og teoritester (skriftlige og flervalg).

Vurderingsmateriellet lastes ned fra fra lærerområdet med abonnementet "LÆRER".

• Flervalgstester
Ferdige flervalgstester med mal og fasit finnes til temaene "rytmisk musikk" og "musikkteknologi".

• Lyttetester
Ferdige lyttetester med mal og fasit finnes til temaene "rytmisk musikk" og "musikkultur". Lyttetestene kan spilles av direkte fra lærerområdet.

• Skriftlige tester
Ferdige skriftlige prøver med mal og fasit finnes til temaet "musikkteori".

• Fremføringer
Maler for notering av elevers fremføringer finnes til temaene "samspill", "musikkteori" og "presentasjon".

• Egenvurdering
Alle elever vurderer seg selv i egenvurderingsskjemaet til +HEFTA. Dette ansees som del av sluttvurderingen!

• Lærervurdering
Lærer vurderer hver enkelt elev sitt arbeid i +HEFTA, i tillegg til ulike tester og fremføringer. En spesiell mal for notering (med og uten karakterer) av elevenes utvikling kan lastes ned fra lærerområdet.

ABONNEMENT

For å bruke iMusikken skoleåret 2018/19 trenger du et årsbonnement (skoleåret)! Ønsker du lærermateriell, som for eksempel prøver og +HEFTER, så er det inkludert i abonnementet LÆRER. Basisabonnementet gir ikke tilgang til +HEFTENE.

DEMO
2 TEMA
2 +HEFTER
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
MEDIA
AKTIVITETER
BASIS
RESTEN AV
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
METODER
+OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Ved kjøp leveres et innholdspassord via en .pdf-fil. Passordet kan deles med alle elever og lærere på skolen din.
LÆRER
RESTEN AV
SKOLEÅRET 2018/19
ALLE TEMA
METODER
+OPPGAVER
+HEFTER
LESEHEFTER
LÆRINGSMÅL
LESESTOFF
BEGREP
MEDIA
AKTIVITETER
ÅRSPLANER
VURDERINGSMALER
PRØVER
Ta kontakt for
kjøp via faktura!
Ved kjøp leveres innholdspassord via en .pdf-fil. Det kan deles med alle elever og lærere på skolen din.  Levert lærerpassord deles ikke med elever.
Lesehefter...
Lesehefter til iMusikken er beregnet for papir og er inkludert i abonnementet "LÆRER". Mer informasjon her!
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand

iSamfunnet er et opplegg for samfunnsfag på ungdomstrinnet. Det inneholder 48 emner fordelt over 21 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga!

LES MER