Informasjon
iMusikken er et opplegg for musikk på ungdomstrinnet. Det inneholder 18 emner fordelt over 6 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.

iMusikken er et digitalt opplegg for musikkundervisning og opplæring på ungdomstrinnet. Lærestoffet regnes ikke som en lærebok i tradisjonell forstand, men en samling av lærestoff presentert med stikksetninger, oppgaver, aktiviteter, spørsmål, bilder, linker (video og musikk), kopieringsmateriell og vurderingsmateriale. Siden opplegget er plassert på en webside, vil innholdet oppdateres og utvikles kontinuerlig.

iMusikken er optimalisert for både lærer og elev, og det anbefales at en bruker det over 3 år med en skoletime per år. Læreren kan bruke websidene direkte i klasserommet, og de er utformet slik at de lett kan brukes på digitale tavler eller projektorer. Elevene har også tilgang til lesestoffet og aktivitetene direkte på www.imusikken.no. Dette krever av elevene har digital tilgang (telefon, lesebrett, PC/Mac) hjemme. Har ikke eleven det, bør han/hun få tilbud om å få bruke utstyr på skolen etter skoletid.

Alle tema er utstyrt med læringsstier på toppen av sidene. En læringssti forteller hva en skal arbeide med innenfor områdene teori, oppleve, lage og utøve. Videre er lærestoffet delt inn i ulike emner. Alle emner har tekst (bokmål og nynorsk), bilder, video og ulike aktiviteter etter områdene i faget. Overskrifter er formulert som nøkkelspørsmål (bokmål og nynorsk). Nederst på alle sider finnes det kontrollspørsmål, kriterier for utført arbeid, og forslag til ulike arbeidsmetoder.

iMusikken inneholder også en fagplan med årsplaner, evurderingsmaler og andre dokument for lærere. Disse filene lastes ned fra lærerområdet på nettsiden, med et spesielt passord. Denne informasjonen SKAL ikke elevene ha tilgang til! Det presiseres her at skoler som bruker iMusikken IKKE har anledning til å dele passord og filer med andre skoler.
UNIVERSITET

For å bruke iMusikken for alle på egen skole skoleåret 2020/21 trenger du ett eller flere passord. Nye passord opprettes til nytt skoleår.
Ta kontakt for kjøp av passord via faktura!

Har du behov for å prøve ut iMuskken? Det kan du og klassene dine gjøre via temaet "ROCK OG POP". Lykke til!

Innholdspassord
Lærerpassord
6 tema
18 emner
FAGPLAN
ÅRSPLANER
TEMAPLANER
Presentasjonsnotater
MEDIEINNHOLD
‍begrep
spørsmål
oppgaver
INTERAKTIVT INNHOLD
vurderingsmateriale
KAN BRUKES AV ALLE ELEVER OG LÆRERE PÅ SAMME SKOLE INNENFOR ET SKOLEÅR.
TA KONTAKT FOR BRUK PÅ FLERE SKOLER I SAMME KOMMUNE!
KONTAKT
Vil du bruke iMusikken, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsiden kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk. Din melding har blitt mottatt, og du vil høre fra oss!
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
Skolefag.com er en samling av læringsressurser for ungdomstrinnet på internett. Nettstedet eies, utvikles og driftes av ™media, et enkeltmannsforetak for Torkjell Midtgaard.

Torkjell Midtgaard arbeider selv som lærer, samtidig som han er lidenskapelig opptatt av samfunnet vårt, musikk, design og webdesign. Opp gjennom åra har han derfor klart å utvikle disse opplegga samtidig som han selv har brukt dem aktivt. Det betyr også at innholdet stadig utvikler seg. Ta kontakt om du ønsker å legge til eller endre noe!