Informasjon
iMusikken er et opplegg for musikk på ungdomstrinnet. Det inneholder 18 emner fordelt over 6 tema. Både lærere og elever kan bruke opplegga.

iMusikken er et digitalt opplegg for musikkundervisning og opplæring på ungdomstrinnet. Lærestoffet regnes ikke som en lærebok i tradisjonell forstand, men en samling av lærestoff presentert med stikksetninger, oppgaver, aktiviteter, spørsmål, bilder, linker (video og musikk), kopieringsmateriell og vurderingsmateriale. Siden opplegget er plassert på en webside, vil innholdet oppdateres og utvikles kontinuerlig.

iMusikken er optimalisert for både lærer og elev, og det anbefales at en bruker det over 3 år med en skoletime per år. Læreren kan bruke websidene direkte i klasserommet, og de er utformet slik at de lett kan brukes på digitale tavler eller projektorer. Elevene har også tilgang til lesestoffet og aktivitetene direkte på www.imusikken.no. Dette krever av elevene har digital tilgang (telefon, lesebrett, PC/Mac) hjemme. Har ikke eleven det, bør han/hun få tilbud om å få bruke utstyr på skolen etter skoletid.

Alle tema er utstyrt med læringsstier på toppen av sidene. En læringssti forteller hva en skal arbeide med innenfor områdene teori, oppleve, lage og utøve. Videre er lærestoffet delt inn i ulike emner. Alle emner har tekst (bokmål og nynorsk), bilder, video og ulike aktiviteter etter områdene i faget. Overskrifter er formulert som nøkkelspørsmål (bokmål og nynorsk). Nederst på alle sider finnes det kontrollspørsmål, kriterier for utført arbeid, og forslag til ulike arbeidsmetoder.

iMusikken inneholder også vurderingsmaler og spesielle oppgaver i ulike former. Disse filene (.pdf) lastes ned fra lærerområdet på nettsiden, med et spesielt passord. Denne informasjonen SKAL ikke elevene ha tilgang til! Det presiseres her at skoler som bruker iMusikken IKKE har anledning til å dele passord og filer med andre skoler.
FLYGEBLAD
UNIVERSITET

For å bruke iMusikken for skoleåret 2018/19 trenger du ett eller flere passord! Med et innholdspassord får du og elevene tilgang til alt innholdet på sidene, mens med et lærerpassord får du i tillegg tilgang til ressurser beregnet for læreren. Lærerpassordet deles kun med lærere på samme skole! Nye passord opprettes 1. juli før nytt skoleår. Ta kontakt for passord!

Det er gratis å bruke opplegg fra www.skolefag.com, men ønsker du å støtte oss i utviklingen og vedlikeholdet av nettsidene, så kan det gjøres via Vipps! Takk for støtten!
Lesehefter...
Lesehefter til iMusikken er beregnet for papir og er inkludert i et årsabonnementet. Mer informasjon her!
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra Skolefag.com, eller lurer du eller skolen din på hvordan nettsidene kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk! Din melding har blitt mottatt.
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand