Informasjon
iKunsten er en samling med oppgaver for kunst og håndverk i skolen. Oppgavene er fordelt over ulike områder, som sløyd, tegning, form og farge. Både lærere og elever kan bruke oppgavene.

Alle oppgaver inneholder:
• kort beskrivelse av oppgaven
• passende kompetansemål fra læreplanen
• læringsmål som beskriver tydelig hva som skal gjøres
• område for å sette inn skisser til arbeid
• område å sette inn bilde av ferdig produkt med egenvurdering
• mal for loggføring av arbeid
• refleksjonsnotat
• grundige vurderingskriterier med beskrivelser av lav/middels/høy måloppnåelse
• egenvurdering
BOTTLE HOUSE
BRETTSPILL
INSEKTHOTELL
KOLLASJ
KUBB
LAND ART
LIVET I HAVET
MAPPEN MIN
PUTEN MIN
SKULPTUR I TRE
TA VARE PÅ
TOVING

Har du lyst for å kjøpe opplegg fra iKunsten? Det kan du gjøre via +SHOP. Det koster for det meste kr 195,- pr. oppgavesett (.pdf), og kan lastes ned direkte etter gjennomført kjøp.

+SHOP
ULIKE OPPGAVER
SLØYD, TEGNING, FORM OG FARGE
KOMPETANSEMÅL OG LÆRINGSMÅL
INSPIRASJONSBILDER
OMRÅDE FOR SKISSER
EGEVURDERINGER
LOGGFØRING

VURDERINGSMATERIELL
LEVERS SOM .PDF-FILER OG KAN BRUKES SAMMEN MED EGNE ELEVER.
KJØP HERKONTAKT
KONTAKT
Vil du bruke opplegg fra www.skolefag.com, eller lurer du eller skolen dinhvordan nettsiden kan brukes? Har du forslag til endinger? Funnet noe som bør endres på? Ta kontakt!
Takk. Din melding har blitt mottatt, og du vil høre fra meg!
Oops! Mangler det noe?
™media
Torkjell Midtgaard
org.nr. 987740728
Skaret 22
6035 Fiskarstrand
Skolefag.com er en samling av læringsressurser for ungdomstrinnet på internett. Nettstedet eies, utvikles og driftes av ™media, et enkeltmannsforetak for Torkjell Midtgaard.

Torkjell Midtgaard arbeider selv som lærer, samtidig som han er lidenskapelig opptatt av samfunnet vårt, musikk, design og webdesign. Opp gjennom åra har han derfor klart å utvikle disse opplegga samtidig som han selv har brukt dem aktivt. Det betyr også at innholdet stadig utvikler seg. Ta kontakt om du ønsker å legge til eller endre noe!