HEFTER

+HEFTER er elevene sine personlige oppgaver. Lærer deler ut disse hefta digitalt (.pdf) eller i papirform. Ved gjevne mellomrom gjøres hefta tilgjengelig for lærer, og de kan brukes både til underveisvurdering og sluttvurdering. Filene inneholder versjoner med både bokmål og nynorsk språk.

Hefta er temabaserte, og de er tilgjengelige via abonnement "LÆRER".

• Begrep
Viktige begrep knyttet til emnet noteres i +HEFTA. Det er også mulig å notere forklaringer. 

• Spørsmål
Egne spørsmål, eller spørsmål fra nettsiden, kan noteres. Grundigheten på svarene er opp til hvert enkelt elev.

• Oppgaver
Spesielt utvalgte oppgaver fra nettsiden er tatt med i +HEFTA. Oppgavene er nært knyttet til læringsmålene for emnet.

• Egenvurdering
På siste side i +HEFTA vurderer elevene egen innsats.

• Vurdering
Arbeidet elevene gjør i +HEFTA kan vurderes med "lav", "middels" eller "høy" kvalitet av lærer. Hver enkelt oppgave, eller hele heftet kan vurderes slik. Dette kan brukes både i underveisvurdering eller sluttvurdering.

Fra +Shop kan du handle ulike abonnement eller lesehefter (iMusikken).
+HEFTER
demo