faglenker

På internett finnes det tusenvis av nettsider som kan brukes i skolearbeidet. På denne siden finnes et utvalg lenker for bruk i ulike fag.

DIGITALE BØKER
NORSK
ENGELSK
SAMFUNNSFAG
KRLE
MUSIKK
KUNST & HÅNDVERK
MAT & HELSE
KROPPSØVING
SAL OG SCENE