Teknisk
Teknisk
EMNER
DEL 1: Lyd og lys
DEL 2: Arrangering
DEL 3: Media
LÆRESTOFF
• www.salogscene.com 
• Egne notater i skrivebok
• Utdelte ark
VURDERING
• Obesrvasjon
• +HEFTE
KOMPETANSEMÅL
• Samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert tekniske løsninger
• Samarbeid både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig
LÆRINGSMÅL

• Kunne bli kjent med lyd- og lysutstyret på skolen, og kunne bruke det

• Kunne bruke ulike dataprogram til bearbeiding av lyd og grafikk

• Kunne bli bevisst på og snakke om hvordan en arrangerer for scene feilfritt

Intronotatet er det første du eller klassen din arbeider med ved oppstart av nytt tema. Dette arbeidet kan gjøres individuelt eller felles i klassen.

BOKMÅL
Å lære seg ulike begrep er viktig for forståelsen og utøvelsen av faget. Noter derfor ned ulike begrep med enkle forklaringer. Bruk deretter begrepa i muntlige øvelser eller skriftlige tekster.
BOKMÅL
Svar på alle spørsmål, eller lag egne spørsmål til innholdet, gjerne i stikkordsform eller med hele setninger. Du skal kunne svare muntlig eller skriftlig!
BOKMÅL
Egenvurdering er en av de mest effektive formene for vurdering. Egenvurdering er å kunne reflektere over egen læringsprosess og vurdere eget arbeid, utvikling og kompetanse.
BOKMÅL
+HEFTET inneholder elevene sine oppgaver og vurderinger. Du kan laste ned eller lærer deler ut disse hefta digitalt (.pdf) eller i papirform. Ved gjevne mellomrom gjøres hefta tilgjengelig for lærer, og de kan brukes både til underveisvurdering og sluttvurdering. Oppgavene følger årsplanen.
MER INFO OM +HEFTER HER...
LYD OG LYS

For at en sceneproduksjon skal være vellykket må lyd og lys være tilgjengelig og fungere. Det er derfor viktig at du som skal arbeide med dette vet hva skolen har å bruke, og ikke minst kunne å bruke det. Å ta vare på utstyret er også viktig.

LAGE INVENTARLISTE

• En inventarliste er en liste over tilgjengelig utstyr. Denne listen kan henges opp på tavle i tilhørende rom, slik at du og andre som skal bruke lyd- og lysutstyret lettere vet hva som kan brukes. Listen kan også brukes for å passe på at utstyr ikke mangler.

• Når en lager en inventarliste bør en sette opp utstyret i kategorier, kabler, mikrofoner, lysutstyr osv.

• Inventarlisten bør brukes når klassen skal arrangere et fellesprosjekt.

Gå sammen i grupper på 3-4 personer og lag en inventarliste over utstyret skolen din besitter.
BOKMÅL
PS: Når en skal arbeide med det tekniske utstyret bør klassen deles inn 2 grupper. En som arbeider med lyd, og en som arbeider med lys.
LYD (PA)

• Signalet fra el-gitaren (A) sendes gjennom en jack- kabel til en DI-boks (B) som forsterker signalet.

• Signaler fra mikrofonen (C) og DI-boksen går gjennom XLR-kabler til hver sin stripe på mikseren (D).

• Lyden fra mikseren blir sendt til equalizer (E) og en klangenhet (F) og kommer tilbake via en sløyfe av jack-kabler.

• Det ferdigmiksa signalet går i stereo til forsterkeren 
 (G) via jack eller XLR.

• Kraftigere kabler som speakon-kabler fører signalet videre til store høytalere (H).

• Musikerne hører hva de selv spiller ved at lyd fra mikseren spilles gjennom monitorer (I).

• Dersom en vil plassere mikseren ute i salen bør en bruke en multikabel mellom mikseren og scenen. Fordelen med dette er at det er lettere å mikse god lyd.

Sett deg inn i hva som finnes av lydutstyr på skolen din.
Tren deretter på:
- Koble til ulike ledninger til rette enheter mellom mikser og instrument/mikrofoner
- Studer mikseren. Still den deretter inn slik at den gjør det du vil den skal gjøre
- Koble fra og skru av. Alt utstyr (også kabler) skal legges på plass. Scene skal være ryddig
LYS

• Det primære målet med lyssetting er rett og slett å oppnå den ønskede kommunikasjon mellom scene og sal, mellom publikum og aktører. For å oppnå dette vil det som regel være nødvendig å få scenen tilstrekkelig belyst slik at tilskuerne ser aktørene og hva de gjør.

• Hva som er tilstrekkelig lys vil kunne variere med de forskjellige publikumsplassene. Det som er tilstrekkelig på første rad er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for bakerste rad, det som er nok for senterfeltet holder kanskje ikke for de som sitter ytterst på sidene. For å få til en god balanse er det nødvendig å prøvesitte lyset fra forskjellige tilskuerplasser.

Prøv ut og studer hvordan lysmikseren på skolen din fungerer. Forsøk deretter ulike lyssettinger til ulike tenkte "ting" som foregår på scenen. Skriv ned i loggboka hva som passer til hva!
En "åpen oppgave" er at du eller gruppen din arbeider med utstyret på skolen, for så å vise frem hva du / dere har lært. Etter 3 økter vises oppgaven for et publikum. Lærer vurderer prosess og fremføring med karakter.
BOKMÅL
MEdia
LYD PÅ DATA

• En datamaskin kan brukes til å redigere lyd. Du kan klippe vekk eller legge til lyder, i tillegg til å sette sammen flere spor til en lydkollasj/komposisjon.

• Programmet "Audacity" fungerer godt til dette formålet. De fleste skoler har dette installert! Programmet er også gratis, og det fungerer både på windows, mac og linux.

Start programmet "Audacity" og undersøk menyene: Fil, rediger, vis, kontroll, spor, lag, effekt, analyser  og hjelp. Studer også de ulike knappene i programmet.

Prøv ut disse handlingene:
• Lage ulike typer spor, markere og slette spor (studer også lydvalga du har for hvert spor)
• Sette inn spesiell lyd fra «lag» menyen
• Starte og stanse lydspilleren, og spille av fra ulike startposisjoner
• Flytte lydspor, markere områder i lydspora, og bruke «zoom» verktøyet
• Angre og gjenopprette en handling
• Bruke «omhyllingsverktøyet» og endre amplituden på lyden i et spor
• Ta vare på prosjektet (Fil ➣ Lagre prosjekt). Sett et navn som du husker lett.
Start programmet Audacity og gå til «Fil-menyen». Importer lydfilen, som du laster ned ved å trykke her.

Prøv ut disse handlingene:
• Klippe vekk lyd som ikke er musikk
• Tone inn og ut lydsporet
• Merkere ulike deler av lydsporet og legge på ulike effekter
• Ta vare på prosjektet (Fil ➣ Lagre prosjekt). Sett et navn som du husker lett.
• Eksporter lydprosjektet ditt som en .mp3-fil og en .wav-fil PS: Dersom AUDACITY ikke har installert codec for .mp3-fil, man du laste opp lydfiler og konvertere lyd her:
Start programmet Audacity og gå til «Fil-menyen». Importer lydfiler, som du laster ned fra YouTube. Bruk denne tjenesten til å omdanne video til .mp3

Prøv ut disse handlingene:
• Importere ulike lydspor
• Gjøre AUDACITY-vinduet stort og tilpasse lydspora loddrett og vannrett
• Plukke ut ulike deler fra lydspora og sette dem sammen til en lydkollasj
• Velge volum, panorering og effekter på hele eller deler av lydspora
• Ta vare på prosjektet (Fil ➣ Lagre prosjekt). Sett et navn som du husker lett.
• Eksporter lydprosjektet ditt som en .mp3-fil og en .wav-fil
Har du iPhone eller iPad kan du installerer appen "SAMPL". Den er gratis! Fra denne appen kan du starte ulike lyder etter egne ønsker, og du finner instruksjoner i appen hvordan du laster inn lyder fra datamaskinen. Appen er ellers fin å bruke på scenen til for eksempel drama eller teater.
LYD PÅ SCENEN

Soundboard Studio Lite er en gratis app som kan brukes til å spille av musikk eller andre lyder. Appen kan brukes på telefon eller nettbrett direkte på scenen.

Soundboard Studio Lite
GRAFIKK PÅ DATA

• GIMP er et grafikkprogram som blant annet kan brukes til å redigere fotografier, men også lage plakater. Det tilsvarer omtrent Adobe Photoshop Elements, og er helt gratis. De fleste menyer etc. er på norsk.

• Når du er ferdig med å lage en plakat bør den lagres/eksporteres som en .pdf-fil. 

Du skal nå lage en plakat som er innbydende og informativ. Alternativt kan du ha reklame nederst, som kan dekke diverse utgifter.
Når du starter opp et dataprogrammet, f.ekst "GIMP", velger du A3 som størrelse på dokumentet, med oppløsningen 300 DPI.
DIGITAL FORTELLING

• Digitale fortellinger er korte, ofte personlige multimediafortellinger. Historien fortelles ved hjelp av digitale verktøy; en datamaskin med fotoprogram, videoredigeringsprogram eller animasjonsprogram. Digitale fortellinger varer ofte ikke mer enn 2-3 minutter, og består vanligvis av en personlig historie, fortalt med ens egen fortellerstemme, støttet av passende bilder. Fremstillingen kan også inneholde video, musikk, lydeffekter og så videre.

• Når du er ferdig med å lage den digitale fortellingen kan den deles digitalt på internett.

Lag en «storyboard» til en mediefortelling. Bruk blyant slik at du kan endre på det du enten skriver eller tegner! Du kan benytte totalt 18 ruter! Historien i «storyboarden» lager du deretter om til en digital mediefortelling (fotofortelling, film eller animasjon).
BOKMÅL
En "åpen oppgave" er at du eller gruppen din arbeider med utstyret på skolen, for så å vise frem hva du / dere har lært. Etter 3 økter vises oppgaven for et publikum. Lærer vurderer prosess og fremføring med karakter.
BOKMÅL
ARRANGERING

En god arrangementsopplevelse for deltakere, publikum, crew og arrangører avhenger av mange ting. Men en stor del av grunnlaget for en vellykket karriere som arrangører legger en allerede i forarbeidet når en velger innhold, markedsføring, lokale og teknisk utstyr. I det følgende blir det presentert alle de elementene som skal til når du skal arrangere feite konserter og forestillinger.

LOKALER OG UTSTYR

Lydrestriksjoner og andre restriksjoner er noe alle arrangører på ta hensyn til. Lydvolumet skal f.eks. ikke overstige 80 db. Arrangør er ansvarlig om folk skulle få ødelagt hørselen sin.

Lokalets utforming er med på å bestemme om publikum og musikere får en god konsertopplevelse. Det er kjekt å høre og se!

En scene bør ikke være for liten eller stor, men tilpasses etter hva som skal fremførers på den. Den bør også ha svart bakvegg, evt. sidevegger.

Gode innlastings- og lagerforhold er alltid kjekt for musikere og "crew" som skal installere, sette opp og lagre musikkutstyret de bruker.

Når en skal sette opp et arrangement må en også passe på at nødvendige strømforhold er tilstede. Det går ikke med en 10 ampere sikring på et stort PA-anlegg (mer om PA-anlegg i 10. klasse).

For en artist er det alltid kjekt å ha en garderobe en kan slappe av i. Å ha det rolig før en går på scenen er viktig for mange.

Når en skal arrangere for scene må en alltid sette sikkerheten først. Det finnes mange eksempel på der det har gått gale (nødutganger og parisergjerder)

Å ha god lyd og lys setter både publikum og musikere pris på. Legg alltid litt ekstra i dette, opplevelsen for alle blir bedre.

BOOKING OG MARKEDSFØRING

En må gjøre skiftlige avtaler med alt en skal leie til en konsert, det være seg musikk, lyd (PA), lokale osv. Det er mye vanskeligere å bryte skriftlige avtaler og kontrakter.

Å markedsføre konserten en skal arrangere er helt nødvendig, både med tanke på opplevelsen for musikkere og publikum, og det økonomiske.

Når en skal markedsføre må en stille seg disse spørsmålene:

Hvorfor markedsføring?
Hvordan få oppmerksomhet?
Hvem går på konsert?

Se hit - vi skal ha konsert:
- Hvordan bør plakaten være?
  • At det er konsert.
  • Hvem det er konsert med.
  • Når det er konsert.
  • Hvor konserten er.
  • Hvem som arrangerer konserten.
  • Evt. Sponsorer.

- Få oppmerksomhet til billettkjøp.
- Intern markedsføring.
- Folk trekker folk.
- Løpesedler/Foldere.
- Avis/Radio/Tv/Internett
- Markedsføring på konsertkvelden.

Vi kan dele arbeidet med arrangementsavvikling inn i tre deler:


1: Arbeidet før arrangementet.
2: Arbeidet på selve arrangementsdagen.
3: Etterarbeidet.


1: Sjekkliste med arbeidet før arrangementet som må være i orden.

• Artister/oppfølging av artister/get-in.
• Markedsføring.
• Billetter.
• Lokaler/garderobe.
• Mannskap/konfransier.
• Teknisk utstyr.
• Polititillatelse.
• Nabovarsel.
• Scene.
• Strømforhold.

2: Gjennomføring av selve arrangementsdagen.
• Rigging/rydding/vasking osv.
• Soundcheck.
• Dørene åpner, musikk over PA (husk CD`er).
• Forband/oppvarming
• Konfransier presenterer artistene.
• Hovedband/artister.

3: Etterarbeid
• Opprydding.
• Evaluering.
• Økonomi

Når det gjelder økonomi er det lurt å ha en eller to personer som har ansvaret for det. På denne måten holder en kontrollen med utgiftene og inntektene.

Husk at TONO alltid skal ha sine avgifter om du som arrangør offentlig bruker musikk som andre eier.

Gå sammen i grupper med maksimalt 3 personer. Oppgaven er enkel! Dere skal fortelle om hvordan en kan arrangere gode arrangement - feilfritt. Presentasjonsnotatene gjøres i pdf-notatet under!

Krav til oppgaven:
• Alle i gruppen skal snakke like mye
• Fri stemmebruk (ikke lese)
• Få med alle viktige moment
• Maksimal tid til rådighet er 5 minutter

PS: Det du forteller om i denne presentasjonen skal brukes som grunnlag for prosjekter.
BOKMÅL
MEdia