Spille blues
Blues på gitar

kunne spille akkordene A, D og E "flytende" på gitar
kunne spille akkordene A, D og E "flytende" i rekkefølga til et 12-takter blues-skjema
kunne skrive sin egen blueslyrikk i forma AAB
kunne sette akkordsymboler etter 12-takters bluesskjema i egen blueslyrikk
kunne synge og spille en 12­-takters blues i A-­dur med akkordene A, D og E på gitar

I lytteeksempelet hører du en gitar som spiller gitargrepa A, D og E i et enkelt blueskomp. Om skolen din har en "gitarpinne", så bruker du den til å tørrtrene på gitargrepa sammen med lytteeksempelet.

LITT OM GITAREN

• En gitar er et musikkinstrument som brukes i mange forskjellige sjangre. En gitar har vanligvis seks strenger, selv om det finnes gitarer med syv, åtte og tolv strenger. Gitaren slik vi kjenner den i dag er av spansk opprinnelse. En som spiller på gitar, er en gitarist.

• Gitaren er et av de viktigste instrumentene i blues, country, flamenco, rock, metal og mange former for popmusikk. Tonene frembringes av vibrasjoner i strengene og forsterkes av en resonanskasse, eller ved hjelp av en elektrisk forsterker, som kan forandre lydstyrken og -kvaliteten. 

LITT OM GITAREN

• Ein gitar er eit musikkinstrument som vert brukt i mange ulike sjangrar. Ein gitar har vanlegvis seks strengar, sjølv om det finst gitarar med sju, åtte og tolv strengar. Gitaren slik vi kjenner han i dag er av spansk opphav. Ein som spelar på gitar, er ein gitarist.  

• Gitaren er eit av dei viktigaste instrumenta i blues, country, flamenco, rock, metal og mange former for popmusikk. Tonane vert laga av vibrasjonar i strengane og forsterkast av ei resonanskasse, eller ved hjelp av ein elektrisk forsterkar, som kan forandra lydstyrken og kvaliteten.

Å STEMME EN GITAR

For å få en god lyd og en god opplevelse av gitarspillingen er det viktig at gitaren er riktig stemt. Det finnes flere måter å stemme gitaren, men den enkleste er nok å bruke en "APP" som guitarTuna.

Å STEMME EIN GITAR

For å få ein god lyd og ei god oppleving av gitarspelinga er det viktig at gitaren er riktig stemt. Det finst fleire måtar å røysta gitaren, men den enklaste er nok å bruke ein "APP" som guitarTuna.

GITARGREP

Å spille gitargrep betyr at du trykker ned bestemte toner på gripebrettet på gitaren. Du sørger med andre ord for å lage akkorder.

GITARGREP

Å spele gitargrep tyder at du trykkjer ned bestemde tonar på gripebrettet på gitaren. Du sørgjer med andre ord for å lage akkordar.

Gå sammen i små grupper, eller alene, og øv på gitargrepa A, D og E. Ta grepene, slipp deretter gitarhalsen for deretter å ta grepene på nytt. Slik øver du til du kan grepa!
INTERAKTIV

12-takter blues-skjema

12-takter blues-skjema har formen: AAB.

DEL A: Har 4 takter med akkorden A.

DEL A: Har 2 takter med akkorden D, og to takter med akkorden A.

DEL B: Har 1 takt med akkorden E, 1 takt med akkorden D, 1 takt med akkorden A, og 1 takt med akkorden E.

12-TAKTER BLUES-SKJEMA

12-takter blues-skjema har forma: AAB.

DEL A: Har 4 takter med akkorden A.

DEL A: Har 2 takter med akkorden D, og to takter med akkorden A.

DEL B: Har 1 takt med akkorden E, 1 takt med akkorden D, 1 takt med akkorden A, og 1 takt med akkorden E.

Gå sammen i små grupper, eller alene, og spill gitargrepa A, D og E  i rekkefølga til et 12-takter blues-skjema
INTERAKTIV
Gå sammen i små grupper, eller alene, og skriv (eller bruk tidligere komponerte bluesvers fra temaet "Røtter") to 12-takters bluesvers som har formen AAB. Teksten kan handle om hva som helst. Sett akkordsymboler (A, D og E) over teksten, og bruk eget gitarspill som komp. Husk også å gi sangen en tittel. Gruppen spiller og synger komposisjonen for klassen!
Last ned lydfil her!
BOKMÅLNYNORSK
Egenkomponert blues fremføres! Du kan fremføre alene eller sammen med noen andre, men da bør ikke grupper være større enn 3 personer.
Blues i band

kunne spille akkordene A, D og E "flytende" på gitar
kunne spille akkordene A, D og E "flytende" i rekkefølga til et 12-takter blues-skjema
kunne skrive sin egen blueslyrikk i forma AAB
kunne sette akkordsymboler etter 12-takters bluesskjema i egen blueslyrikk
kunne synge og spille en 12­-takters blues i A-­dur med akkordene A, D og E på gitar

ULIKE BANDINSTRUMENT

Studer instrumentarket (papir fra lærer). Plasser fingrene på arket på de ulike instrumentene slik at det stemmer med sangen som spilles (12 Bar Blues). Dette kan gjøres flere ganger! 
BOKMÅLNYNORSK
ØVE PÅ SANG

Øv på å synge "12 Bar Blues". Alle synger!
SPILLE PÅ ULIKE INSTRUMENT TIL "12 BAR BLUES"

parvis (2 personer) til et instrument (sang/mikrofoner, gitar, bass, piano og trommer). Den ene personen spiller, og den andre observerer og gir veiledning. Bruk materiellet og kunnskapen fra del 1

Etter en viss tid rullerer para til nye instrument. Et mål må være at alle får prøve alle instrumenta.

GITAR

BASS

PIANO

TROMMER