Spille blues
Blues på gitar
I lytteeksempelet hører du en gitar som spiller gitargrepa A, D og E i et enkelt blueskomp.
Bluesvers

HVA ER EN GITAR?

• En gitar er et musikkinstrument som brukes i mange forskjellige sjangre. En gitar har vanligvis seks strenger, selv om det finnes gitarer med syv, åtte og tolv strenger. Gitaren slik vi kjenner den i dag er av spansk opprinnelse. En som spiller på gitar, er en gitarist.

• Gitaren er et av de viktigste instrumentene i blues, country, flamenco, rock, metal og mange former for popmusikk. Tonene frembringes av vibrasjoner i strengene og forsterkes av en resonanskasse, eller ved hjelp av en elektrisk forsterker, som kan forandre lydstyrken og -kvaliteten. 

KVA ER EIN GITAR?

• Ein gitar er eit musikkinstrument som vert brukt i mange ulike sjangrar. Ein gitar har vanlegvis seks strengar, sjølv om det finst gitarar med sju, åtte og tolv strengar. Gitaren slik vi kjenner han i dag er av spansk opphav. Ein som spelar på gitar, er ein gitarist.  

• Gitaren er eit av dei viktigaste instrumenta i blues, country, flamenco, rock, metal og mange former for popmusikk. Tonane vert laga av vibrasjonar i strengane og forsterkast av ei resonanskasse, eller ved hjelp av ein elektrisk forsterkar, som kan forandra lydstyrken og kvaliteten.

HVORDAN STEMMES EN GITAR?

For å få en god lyd og en god opplevelse av gitarspillingen er det viktig at gitaren er riktig stemt. Det finnes flere måter å stemme gitaren, men den enkleste er nok å bruke en "APP" som guitarTuna.

KORLEIS STEMMAST EIN GITAR?

For å få ein god lyd og ei god oppleving av gitarspelinga er det viktig at gitaren er riktig stemt. Det finst fleire måtar å røysta gitaren, men den enklaste er nok å bruke ein "APP" som guitarTuna.

HVORDAN SPILLER EN GITARGREPA E, D og A?

Å spille gitargrep betyr at du trykker ned bestemte toner på gripebrettet på gitaren. Du sørger med andre ord for å lage akkorder.

KORLEIS SPELER EIN GITARGREPA E, D og A?

Å spele gitargrep tyder at du trykkjer ned bestemde tonar på gripebrettet på gitaren. Du sørgjer med andre ord for å lage akkordar.

Gå sammen i små grupper, eller alene, og øv på gitargrepa A, D og E. Ta grepene, slipp deretter gitarhalsen for deretter å ta grepene på nytt. Slik øver du til du kan grepa!
INTERAKTIV

HVORDAN ER ET 12-takter blues-skjema?

12-takter blues-skjema har formen: AAB.

DEL A: Har 4 takter med akkorden A.

DEL A: Har 2 takter med akkorden D, og to takter med akkorden A.

DEL B: Har 1 takt med akkorden E, 1 takt med akkorden D, 1 takt med akkorden A, og 1 takt med akkorden E.

KORLEIS ER EIT 12-takter blues-skjema?

12-takter blues-skjema har forma: AAB.

DEL A: Har 4 takter med akkorden A.

DEL A: Har 2 takter med akkorden D, og to takter med akkorden A.

DEL B: Har 1 takt med akkorden E, 1 takt med akkorden D, 1 takt med akkorden A, og 1 takt med akkorden E.

Gå sammen i små grupper, eller alene, og spill gitargrepa A, D og E  i rekkefølga til et 12-takter blues-skjema
INTERAKTIV
Bruk tidligere komponert bluestekst og komp (tema: Røtter) og spill inn vokal og eget gitarspill. Dersom du mangler dette forarbeidet så må det gjøres på nytt. Bruk passende utstyr til dette arbeidet!
Bluesvers
BOKMÅLNYNORSKGARAGEBAND
Blues i band
SPILLE PÅ ULIKE INSTRUMENT TIL "12 BAR BLUES"

parvis (2 personer) til et instrument (sang/mikrofoner, gitar, bass, piano og trommer). Den ene personen spiller, og den andre observerer og gir veiledning. Bruk materiellet og kunnskapen du veit om blues

Etter en viss tid rullerer para til nye instrument. Et mål må være at alle får prøve alle instrumenta.
BOKMÅLNYNORSK

GITAR

BASS

PIANO

TROMMER

1. Hvordan blir det lyd av en gitar?
2. Hvorfor er det viktig at en gitar er stemt når en spiller på den?
3. Hvordan spiller en grep på en gitar?
4. Hva betyr AAB i forma til et 12-takter bluesskjema?
5. Hva er egentlig et 12-takter bluesskjema?